Chính sách - Quản lý

Đà Nẵng: Các hộ bị giải tỏa đã bố trí nhà chung cư phải trả tiền thuê nhà

Đà Nẵng: Các hộ bị giải tỏa đã bố trí nhà chung cư phải trả tiền thuê nhà

Kể từ ngày 1/1/2020, các hộ giải tỏa được bố trí cho thuê chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước sẽ có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà theo quy định.